Hyppää sisältöön

Merellä ”Harjoitus on meille näytön paikka”

Öljy- tai kemikaalionnettomuus vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä on uhka, johon varautuminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja sen harjoittelua. Balex Delta -harjoitus tarjoaa tähän mahdollisuuden. Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi kertoo, mitä suurimman Suomessa järjestetyn harjoituksen valmistelu on vaatinut.
27.8.2021 12.28

Balex Delta -harjoituksen toteuttaminen on iso ponnistus. Rajavartiolaitos on ollut vuodesta 2019 lähtien öljyntorjunnan vastuuviranomainen Suomessa avomerellä ja aavalla selällä ja tänä vuonna Rajavartiolaitos on ensimmäistä kertaa vastuussa Balex-harjoituksen järjestämisestä. 

-    Olemme tehneet paljon töitä, jotta harjoitus onnistuu sekä Rajavartiolaitoksen että kaikkien harjoitukseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden osalta niin merellä kuin rannassa. Harjoitus on meille näytön paikka.

Hirvi kuvaa suuren harjoituksen valmistelujen sisältävän monenlaisia tehtäviä. Ennen harjoitusta täytyy esimerkiksi miettiä, miten simuloida öljyn käyttäytymistä meressä ja millaiset ovat työmallit öljyn ja vaarallisten aineiden keräykseen ja käsittelyyn harjoituksen aikana. Lisäksi järjestelyihin on kuulunut esimerkiksi ulkomaalaisten alusten maahantulon hoitamista. Harjoituksen vastuuviranomaisen tulee myös miettiä, miten harjoitukseen osallistuvia johdetaan ja miten johtamismalleja kehitetään.    

Rajavartiolaitoksen vahvuutena johtamisjärjestelmä

Harjoitusskenaariossa kaksi säiliöalusta törmää toisiinsa meriväylällä Kotkan edustalla. Alusten lastina olevaa öljyä ja vaarallista kemikaalia pääsee vuotamaan törmäyksen seurauksena. Suomenlahden merivartioston rooli harjoituksen aikana on ympäristövahinkojen torjunnan johtaminen. 

-    Kun onnettomuus tapahtuu, perustamme tilanneorganisaation, jonka johdolla teemme kaikkemme, jotta ympäristövahingot saadaan estettyä tai minimoitua. Johtokeskus hälyttää eri yksiköitä tarpeen mukaan ja organisoi niiden toiminnan ja toiminta-alueen. Lisäksi johtokeskus koordinoi toimintaa yhteen eri toimijoiden välillä.  

Johtaminen tarkoittaa myös viestintää, minkä merkitys suuronnettomuuden sattuessa korostuu, jotta saadaan ajantasaista tietoa tilanteesta ja siihen vastaamisesta. 

Ympäristöonnettomuuksien torjunnassa Rajavartiolaitoksen vahvuutena onkin juuri johtamisjärjestelmä, joka toimii vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

Onnettomuuden alkuvaiheessa järjestelmä saa pyörät pyörimään. Muina tärkeinä tekijöinä Hirvi pitää koulutettua henkilöstöä sekä raskaita ulkovartiolaivoja, jotka pystyvät toimimaan, vaikka mereen olisi päässyt vaarallisia aineita. 

Operatiivisen viestinnän osaaja

Hirven oma rooli harjoituksen aikana liittyy suurelta osin viestintään. Tehtäviin kuuluu sekä operatiivista viestintää että tapaamisia eri toimijoiden, kuten Itämeren suojelukomissio Helcomin edustajien kanssa. Lisäksi harjoitus on mahdollisuus esitellä Rajavartiolaitoksen toimintaa ja kalustoa. 

Odotukset harjoituksen suhteen ovat korkealla.

-    On mukava päästä kentälle ja tapaamaan harjoitukseen osallistuvia toimijoita. Organisaation kannalta odotan sitä, että näymme ja toimimme uskottavasti ulospäin. Näin viestimme, että kykenemme vastuuviranomaisena johtamaan ympäristövahinkojen torjunnan avomerellä. 

Ympäristövahinkojen torjunnan harjoittelu on tärkeää, sillä toisinaan on tosi kyseessä. Hirvellä on aiheesta myös omakohtaista kokemusta. Turun saaristossa Suomen Leijonan majakan alueella sattui vuoden 2019 kesällä melko suuri alusöljypäästö, jonka torjunnan operatiivisesta viestinnästä Hirvi vastasi.

Miten ympäristövahinkojen torjunta on kehittynyt

Omalla urallaan Hirvi on huomannut myös muutoksen siinä, miten ympäristövahinkojen torjuntaan suhtaudutaan.

-    Yhteiskunnallisessa keskustelussa ympäristönäkökulmat ovat tulleet yhä tärkeämmiksi ja ymmärrys Itämeren herkästä tilasta ja toimintamme vaikutuksista on lisääntynyt.

Myös ympäristövahinkojen torjunnan tekninen osaaminen on kehittynyt. Hirven mukaan kyky vastata on parantunut esimerkiksi koulutuksen ja varusteiden myötä. Kentällä toimivien kannalta onkin tärkeää, että Rajavartiolaitoksen kalusto on nykyaikaista ja vanhentunutta kalustoa uusitaan.

Itämeri toimintaympäristönä on haastava ja uusiin uhkiin tulee myös varautua. Millaisia tilanteita voitaisiin harjoitella Balex Deltassa tulevina vuosina? 

-    Ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa siihen, mitä kaupalliset alukset tulevaisuudessa kuljettavat. Lastina voi olla uudenlaisia yhdisteitä, joihin mekaaninen öljyntorjunta ei tällä hetkellä pysty. 

Autonominen merenkulku ja tekoäly herättävät joissakin huolta Itämeren turvallisuuden kannalta. Hirven oma suhtautuminen asiaan on sen sijaan melko optimistinen:

-    On vaikea kuvitella, että öljyä tai vaarallisia aineita kuljettaisi alus ilman ihmisen valvontaa. Sen sijaan tekoälyä ja autonomiaa voitaisiin hyödyntää turvallisuuden parantamiseen esimerkiksi erilaisissa valvontajärjestelmissä.