Tillgänglighetsutlåtande

Gränsbevakningsväsendet strävar efter att garantera tillgängligheten till sin webbplats i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.rajamedia.fi. Utlåtandet har utarbetats den 26 april 2022. I detta utlåtande berättar vi om webbplatsens tillgänglighet och vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge oss respons på tjänstens tillgänglighet.   

Tillgänglighetsstatus 

Vi har bedömt webbtjänstens tillgänglighet med hjälp av verktyget Siteimprove. Enligt bedömningen uppfyller webbplatsen inte alla tillgänglighetskriterier på nivå A och AA (WCAG 2.1). Webbplatsens tillgänglighet förbättras kontinuerligt och Gränsbevakningsväsendets uppdaterade tillgänglighetsplan stöder detta arbete. 

I denna beskrivning beskrivs de centrala bristerna i webbtjänsten. 

Om innehållet som du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post: [email protected]

Icke-tillgängligt innehåll (på nivån A & AA enligt WCAG 2.1)

Textmotsvarigheter  

På webbplatsen kan finnas bilder som saknar alternativ text. Sådana bilder är till exempel vissa ikoner, vektorbilder och vanliga illustrationer. Med andra ord får skärmläsare inte information om innehållet i bilderna. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)  

Navigering med tekniska hjälpmedel 

Elementen som döljs på webbplatsen innehåller innehåll som riktas. På webbplatsen finns dolda "Riktade" sidoelement som besökarna kan använda på tangentbordet eller på någon annan enhet – till exempel med hjälp av länkar, kryssrutor, knappar och blankettfält. Då har elementet tagits bort från läsordningen, men inte från riktningsordningen och detta kan orsaka förvirrande upplevelse för användare av skärmläsningsprogram. (WCAG 1.3.1, 4.1.2 )

Namnlappen på webbplatsen och det tillgängliga namnet stämmer inte överens. Att använda två olika namn för ett sidoelement kan skapa en förvirrande användarupplevelse för användare av tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel vara svårt för personer som använder röststyrning att aktivera styrobjektet om namnlappen som syns på skärmen inte motsvarar det tillgängliga namnet. (WCAG 2.5.3)

Läsbarhet

På webbplatsen är radhöjden mindre än minimivärdet. När textraderna ligger för nära varandra är det svårare att läsa texten. Detta kan påverka webbplatsens användbarhet för alla besökare, men särskilt för personer med nedsatt syn eller kognitiva sjukdomar som dyslexi. (WCAG 1.4.8)

Sociala medier 

Från webbplatsen styrs man till kanalen för sociala medier (YouTube) som administreras av Gränsbevakningsväsendet. På kanalen har publicerats podcastsändningar och dessa innehåller inte textmotsvarigheter. (WCAG 1.2.1)

PDF-filer

Alla filer har inte en programmässig struktur, varvid skärmläsaren inte kan dra slutsatser om PDF-filens element eller läsordning. (WCAG 1.3.1)

I filerna kan det förekomma brister i rubriker, språkdefinitioner och metadata. (WCAG 2.4.2)

Filerna kan ha formgivningsbrister som stör användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte markerats på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)

Filerna kan innehålla fotnoter som inte är länkade till texten och det är svårt att tolka dem med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1) 

Respons och kontaktuppgifter 

Märkte du någon tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst? Berätta det för oss så försöker vi åtgärda bristen så snabbt som möjligt. Vänligen kontakta oss om det innehåll du behöver ännu inte är tillgängligt så erbjuder vi informationen i tillgängligt format. Kontakta oss per e-post: [email protected].

Gränsbevakningsväsendets kommunikation ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen Rajamedia.fi och för behandlingen av respons. 

Tillgänglighetstillsyn

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss vid Gränsbevakningsväsendet. Vi svarar på responsen inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillganglighetskrav.fi redogörs detaljerat för hur man kan ge respons och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

tillganglighetskrav.fi 

[email protected]

växel 0295 016000