Välkommen till Rajamedia!

Följ vad som händer hos Gränsbevakningsväsendet. Vad gör vi, varför och med vilken inverkan. Hur gör vi Finland tryggt i vårt arbete i vardagen och under exceptionella förhållanden. 

Vad som finns nu och vad som fanns förr. Gränsbevakningsväsendets starka, över 100-åriga traditioner bygger modern gränssäkerhet.

Det händer ute i världen – kom med och följ vårt arbete, evenemang och anställda hos Gränsbevakningsväsendet.

Hälsningar, 

Päivi Kaasinen
huvudredaktören för Rajamedia

e-post: viestinta(a)raja.fi