Hoppa till innehåll

På land Vägen från tradenom till chef för gränsbyrån vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion

Gränsbyrån vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion fick ny förstärkning den 9 augusti 2021 när major Jouni Lahtinen övergick från Finska vikens sjöbevakningssektion till att bli ny chef för gränsbyrån.
9.9.2021 11.55
Jouni Lahtinen står leende och tittar på kameran. Det finns skog bakom honom.

Jouni Lahtinen, som ursprungligen kom från Lapinlahti, beskriver sig som en positiv och livsglad savolaxbo. Till den 41-åriga familjefaderns liv hör också att träna juniorfotboll, spela tennis och pyssla med en 8 månader gammal valp av rasen Shetland sheepdog. 

Lahtinen har gjort en mångsidig karriär både inom civilorganisationerna och Gränsbevakningsväsendet och arbetet har också inneburit många resor och internationella arbetsuppgifter. Han har inlett sin karriär som tradenom inom marknadsföring och kommunikation, inom vilket han har arbetat bland annat vid Alko, Olvi och utrikesministeriet. Särskilt arbetet vid ambassaden i Paris har gett Lahtinen språkkunskaper och interaktionsfärdigheter, som har varit viktiga lärdomar även i militära tjänster.

-    Varje organisation har sin egen kultur och sina egna utmaningar. Vid kundmöten är det viktigt att förstå olika kulturer och kommunikationssätt. Arbetet med olika uppgifter har också hjälpt till att förbättra stresståligheten och utmaningarna till positiv energi, berättar Lahtinen.
Lahtinen sökte sig till fortbildning vid Försvarshögskolan och blev magister i militärvetenskaper 2008. Allt fler officerare har också avlagt lägre eller högre högskoleexamen som civila studier. 

-    Populära utgångspunkter är till exempel studier i juridik, statsvetenskap eller ekonomi. De stöder officersstudierna väl och ger ett värdefullt perspektiv på samhället, säger Lahtinen.
När Lahtinen blev färdig började han som avdelningsofficer vid Finska vikens sjöbevakningssektion vid gränskontrollavdelningen i Helsingfors, där han arbetade vid Helsingfors-Vanda flygplats. Även om han i sin utbildning har koncentrerat sig på landgränsen, hittade Lahtinen snabbt sin plats vid sjöbevakningssektionen. Från avdelningsofficerens uppgifter övergick han till staben för Finska vikens sjöbevakningssektion som direktör för gränskontrollbranschen och senare chef för gränskontrollenheten i Helsingfors hamn.

Innan Lahtinen övergick till Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion arbetade han som nationell expert vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) i Polen. Där samordnade han utbildningsprojekt som till exempel handlade om identifiering av förfalskade dokument, kustbevakningsverksamhet och ledning på mellannivå. Vid byrån arbetar experter som utsetts av EU:s medlemsstater och som i stor utsträckning kommer från olika bakgrunder. Förutom mångkulturalism varierar också personalens utbildnings- och arbetsbakgrund och vid ämbetsverket arbetar förutom gränsbevakare även soldater, civila, poliser och tullpersonal från olika EU-länder.

-    Som finländare är det lätt och bekvämt att arbeta på ämbetsverket, eftersom finländarna gillar att arbeta med stark arbetsmoral och kompetens. Finland är viktigt i Frontex-kontexten också eftersom Gränsbevakningsväsendets tidigare chef Ilkka Laitinen var verkets första generaldirektör, minns Lahtinen.

Som en oförglömlig tid i karriären räknar Lahtinen upp migrationskrisen 2015, som stod i centrum för hans dåvarande arbete. I efterhand har han kunnat tänka på händelserna i både positivt och kritiskt ljus. Krisen lärde mycket och man upplevde också framgångar i skötseln av den. Dessutom är Lahtinen glad över alla situationer där samarbetet i teamet eller samarbetet med andra myndigheter har lyckats trots utmaningarna.

Lahtinen anser att Gränsbevakningsväsendets styrka som statens ämbetsverk är den regelbundna och traditionella verksamhet som den långa historien för med sig. I egenskap av säkerhetsmyndighet inom Gränsbevakningsväsendet finns det också en stark tanke om att främja gemensamma mål och Finlands intresse, för vilket man tillsammans arbetar.

-    Den berömda "gränsmannaandan" är absolut det bästa i det här arbetet, så kliché som det låter. Jag har fått livslånga vänner under mitt arbete vid Gränsbevakningsväsendet, vilket enligt min mening berättar mycket om den rådande sammanhållningen.

I sitt nuvarande arbete som chef för gränsbyrån leder Lahtinen i första hand den operativa verksamheten och stöder kommendören för gränsbevakningssektionen i beslutsfattande. En viktig del av hans arbete är också chefsarbete och personalledning. I den nya uppgiften fascineras han mest av den nya verksamhetsmiljön, mötet med nya människor och utvecklingen av verksamheten.

-    Utöver gränskontrollerna vid östgränsen omfattar Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions verksamhet omfattande olika funktioner, såsom tågtrafik, fartygskontroller och övervakning av gränsen mot Ryssland. Jag ser fram emot att lära känna hela personalen.

Efter den första arbetsveckan vid gränsbevakningssektionen har Lahtinen fått som bild en god och aktiv arbetsattityd. Även om samhället har undantagsperioder, framträder gränsbevakningssektionens styrka enligt Lahtinen som en god energi som enligt honom hjälper oss att orka vidare. Han ger också Gränsbevakningsväsendet ett bredare tack som arbetsgivare.

-    Gränsbevakningsväsendet är en branschövergripande och traditionell samt anpassningsbar organisation. Gräset är inte grönare på andra sidan stängslet, även om myndighetsorganisationerna ofta uppfattas som stela.

Lahtinen har under sin karriär fått göra många olika saker och bekanta sig med olika arbetsplatser och kulturer. Han har också på sin fritid genomfört flera drömmar. År 2016 förverkligades en av hans mest långvariga drömmar när han var med och spelade i en ishockeyturnering i Kanada med HC Raja, som består av Gränsbevakningsväsendets personal.

-    Härnäst vill jag se fotbollsmatchen El Clásico mellan Real Madrid och FC Barcelona, säger Lahtinen efter ett litet begrundande.

Text och bilder: Aino Lappalainen