Hoppa till innehåll

På land Under Gränsbevakningsväsendets traditionsdag slås det vakt om traditionerna - I år uppmärksammas skeden av den 100-åriga Raate vaktbyggnaden

Raate bevakningsmuseum som står längs Raatteentie i Suomussalmi vittnar om gränsbygdens unika historia från flera årtionden.
17.8.2023 15.31
Bild från år 1931 då man vid fältvakten firade en gränsmans sommarbröllop.

Raate vaktmuseibyggnadens historia

Raate fältvakt grundades år 1919. Fältvakten tog i bruk sin egen vaktbyggnad på sommaren 1923. Vaktbyggnaden står kvar ännu idag. Skiftet av 1920–1930-talen var en orolig tid på gränsen. Frändefolkskrigens karelska flyktingar sökte skydd i Finland och under den ekonomiska depressionen gav sig flera personer av för att hitta sin lycka bakom östgränsen.

Under vinterkriget anföll Sovjetunionens trupper via Raate väg och i Raate utkämpades också den betydelsefulla avgörande striden i januari 1940 då Röda arméns 44:e division förstördes. Under vinterkrigets stränga strider stupade även flera av männen vid Raate vakt. Fältvakten skadades så att den blev obeboelig och byggnaden renoverades under freden. Spåren efter striderna och de nedrivna husens ruiner påminde om krigets fasor i Raate. Fortsättningskriget bröt ut år 1941. Under hela fortsättningskriget bodde en grupp finska militärpoliser i vaktbyggnaden. På hösten 1944 retirerade de tyska trupperna delvis via Raate och de ryska trupperna som följde efter besatte östra Suomussalmi för någon tid. I november 1944 tog finländarna fältvakten tillbaka. Märkvärdigt nog förblev byggnaden oskadad under fortsättningskriget och den brändes inte ner.

Den nya vaktbyggnaden för gränsbevakningsstationen blev färdig år 1958 och den gamla fältvakten omarbetades till en familjebostad. Den gamla fältvaktsbyggnaden övergavs år 1974 då ett nytt radhus blev färdigt på stationens gård. Från och med år 1988 har Raate gamla vakt fungerat som ett bevakningsmuseum då Suomussalmi avdelning av Kajanalands gränsbevakningssektions gille framförde att den historiska byggnaden skulle bevaras för kommande släkten. Vaktmuseet, som restaurerats till att likna exteriören från år 1939, berättar om livet vid gränsbevakningsstationen före det andra världskriget. Av de vaktbyggnader som byggts innan krigen är bevakningsmuseet den enda byggnaden som finns kvar ännu idag. Raate bevakningsmuseum är öppet för publiken på sommaren i juni–augusti. Kajanalands gränsbevakningssektion och Suomussalmi avdelning av Kajanalands gränsbevakningssektions gille sköter om underhållet av bevakningsmuseet och driften av museiverksamheten.

Raate fältvakt år 1926.

Raate fältvakt år 1926.

Den röda museebyggnaden i skogen i nutiden.

Den nuvarande Raate museivakt har restaurerats till att likna byggnadens ombyggda exteriör från år 1939.

I gillesverksamheten blir du bekant med gränstraditionerna

Till Gränsbevakningsväsendets nära samarbetspartners hör 16 Gränsbevakningsväsendets gillen, som är föreningar. Det finns gillen runt om Finland. Gillen stöder särskilt musei- och traditionsverksamheten vid Gränsbevakningsväsendet och dess förvaltningsenheter. Gillenas verksamhet varierar på lokal nivå, men oftast arrangerar de till exempel olika händelser, utfärder och besök, samlar in minnen och traditioner, utarbetar publikationer eller uppmärksammar olika årsdagar och märkesdagar med sina egna traditioner. Den lokala gillen har en stor roll i skötandet av Raate bevakningsmuseum.

Även om största delen av gillenas medlemmar är personer som ägnat sin karriär till eller fullgjort sin beväringstjänst vid Gränsbevakningsväsendet, är gillen öppna för alla som är intresserade av gränstraditioner. Nya aktörer hälsas alltid varmt välkomna till gilleverksamheten. Den närmaste gillen hittar du på finska till exempel på hemsidorna för den riksomfattande Gräns- och sjöbevakningstruppernas Traditionsförening (RMVJPY). Gräns- och sjöbevakningstruppernas Traditionsförening är riksomfattande och de flesta Gränsbevakningsväsendets gillen är medlemmar i Traditionsföreningen.

Under Gränsbevakningsväsendets riksomfattande traditionsdag beaktas den 100-åriga Raate bevakningsmuseibyggnaden

I år under Gränsbevakningsväsendets riksomfattande traditionsdag 18.8 respekteras Raate bevakningsmuseibyggnadens 100-åriga historia och bevakningsmuseets 35-årsjubileum. Gränsbevakningsväsendets traditionsdag arrangeras nu för den andra gången. Syftet med traditionsdagen är att bevara och fortsätta traditioner med anknytning till Gränsbevakningsväsendets verksamhet och uppgifter till de följande generationerna. Samtidigt firas det förtjänstfulla traditionsarbetet som Gräns- och sjöbevakningstruppernas Traditionsförening och gillena utfört angående Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

 

Text: Tapani Lintula ja Maiju Isopahkala, Kajanalands gränsbevakningssektion

Bilder: Kajanalands gränsbevakningssektion