Hoppa till innehåll

Till havs Turva är sjöofficerens drömarbetsplats

Turvas förste styrman Henri Leskinen arbetar på bevakningsfartyget Turva sedan 2016. Han började arbeta på Turva efter att ha arbetat på olika sjöbevakningsstationer och bl.a. på gränskontrollavdelningen efter kadettskolan. Han hann också arbeta på Gränsbevakningsväsendets andra bevakningsfartyg, Merikarhu och en sommar på ett fartyg i Tursas-klassen.
17.6.2021 17.11
Turvas förste styrman Henri Leskinen står på däcken i Turva

Den största skillnaden mellan dessa fartyg och Turva är framför allt fartygets storlek. 
"Som fartyg är Turva mycket större än de andra och det gör sjöfarten och navigeringen extra intressant."


Fartygets storleksklass medför inga andra begränsningar än farledernas djup. Farleden ska vara tillräckligt djup och navigeringen måste vara noggrann: även manövreringen av fartyget kräver noggrannhet. 

På Turva finns också mycket ny teknologi. Det gör arbetet intressant och även krävande.
"För att använda all denna kapacitet krävs kontinuerlig utbildning."
Eftersom antalet personer som arbetar samtidigt på Turva inte är stort fördelas utbildningsansvaret.  Varje medlem av besättningen har fördjupat sig i något verksamhetsområde och utbildar andra. 

”Vi måste kunna dela med oss av vår prestationsförmåga till många andra myndigheter, vare sig det handlar om miljöskydd, polisens verksamhet eller räddning. Det kräver att insikt om många olika saker."

Styrmannen är i chefsposition på fartyget. I hans arbete ingår mycket personaladministration samt uppgifter som gäller navigering och sjöfart. Östersjön är ett livligt trafikerat hav i förhållande till sin storlek och isen på vintern innebär ytterligare utmaningar. Även i fråga om detta är Turva i sin egen klass: fartyget kan köra genom 80 cm fast is med en hastighet på tre knop. 

Turvas unika prestanda syns i alla områden där fartyget kan verka. Vid en storolycka får en stor mängd evakuerade plats på fartyget. Fartyget har en helikopterplatta och helikoptern kan tankas från Turva i luften så att den inte behöver landa på däck till exempel vid dåligt väder. 
Turva kan också bland annat nödbogsera till exempel en oljetanker som råkat ut för ett haveri. För uppsamling av olja har fartyget en tankkapacitet på över tusen kubikmeter (1 200 m3). 
En del av Turvas funktioner sker under vattnet. Med Turva som bas kan dykarna arbeta på havsbottnen till exempel i ett vrak eller vid en svår olyckssituation. Dykarna deltar också i brottsutredningar. Hur ser förste styrmannens arbetsdag ut då?

"Om vi är på havet håller jag vakt på förmiddagarna. Dessutom har jag mycket kontorsarbete: planering, rapportering och annat administrativt arbete, eftersom den första officeren leder den dagliga tjänstgöringen och organiserar det som ska göras på fartyget. På eftermiddagen övar hela personalen. På kvällen kan det hända att jag motionerar och badar bastu. När fartyget är på havet håller jag dessutom vakt från åtta till midnatt ", berättar Leskinen.