Hoppa till innehåll

På land Trygghet i glesbefolkade områden

I Kajanaland har en berusad person observerats i bilratten på ett avlägset område. Närmaste polispatrull ligger tiotals kilometer bort. Däremot är gränspatrullen i närheten. Genom ett telefonsamtal ber polisens fältchef Gränsbevakningsväsendets fältchef att gränspatrullen söker upp och stannar fordonet, eftersom gränspatrullen snabbt kommer till platsen. Detta är säkerhet i glesbygden som mest konkret.
26.4.2022 14.11
Loukkaantunut siirretään ambulanssiin.

Som exemplet ovan visar är samarbete mellan myndigheter nödvändigt i glesbefolkade områden. Samarbetet kallas "harvaturva". 

Denna samarbetsform är naturlig när man tittar på kartan: Finland är ett glesbefolkat land. Till exempel i norr och vid östgränsen samt i skärgården är bosättningen splittrad och långt från centrumen. 

Man prutar dock inte på säkerheten utan hjälpen görs tillgänglig genom samarbete mellan de myndigheter som främjar säkerheten, det vill säga polisen, räddningsväsendet och gränsbevakningsväsendet. Dessutom samarbetar myndigheter och områdets invånare samt organisationer, vilket avsevärt stöder säkerheten i glesbygden.

Gränsbevakningsväsendets roll i glesbefolkade områden har ökat under 2000-talet. Uppdrag i anslutning till säkerheten i glesbygdsområden är mycket mångsidiga, såsom vägtrafikolyckor, terrängräddningsuppdrag, efterspaningar av försvunna samt terrängbränder. På grund av de långa avstånden är gräns- eller sjöbevakarna ofta den första patrullen på platsen och uppgiften sköts under ledning av den myndighet som har ledningsansvaret. 

Som hjälp med att hitta försvunna

I Norra Karelens gränsbevakningssektions område utförs många efterspaningar av försvunna särskilt på hösten. Oftast finns det ingen polispatrull i närheten eller har de inga hundar i användning. I dessa situationer framställer polisen en begäran om användning av personal, materiel och hundar till gränsbevakningssektionen. 

Ofta ringer också lokalbefolkningen direkt till Gränsbevakningsväsendets ledningscentral om någon närstående har försvunnit. De litar på gränsbevakarnas lokalkännedom och på att de snabbt får hjälp. 

Polisen ansvarar dock för efterspaningen av försvunna och tillsammans med dem kommer man överens om polisen tar över ledningsansvaret eller om Gränsbevakningsväsendet slutför uppdraget med egna resurser.

 

Gränspatrullerna ger första hjälpen och stöder akutvården

I glesbefolkade områden larmar nödcentralen den närmaste patrullen på uppdrag vid första insatser, även om det är en gränspatrull. Gränspatrullens viktiga uppgift är att inleda den livräddande första hjälpen och ge den ankommande akutsjukvårdsenheten lägesinformation. Ambulansen kommer också alltid på plats och ofta stannar gränspatrullen kvar för att hjälpa till med vården tills situationen har stabiliserats. 

Gränspatrullerna har utbildats och fått defibrillatorer med sig. Så gott som alla gränsbevakare har fått utbildning i första insatser av räddningsverket. Räddningsverket utrustar, utbildar och granskar också årligen gränspatrullernas färdigheter i första insatser.
 

Patienttransporter i skärgården

I Ålands skärgård kan förhållandena vara mycket utmanande under stormar eller vintrar. Tack vare ett fungerande myndighetssamarbete kan sjöbevakningssektionernas patrullbåtar utnyttjas om det till exempel behövs stöd för patienttransporter med båt från öarna till fastlandet, när det inte är möjligt att flyga med helikopter. 
 

 

Publikationen Säkerheten i glesbygdsområden 2020 (på finska) har använts som källa för texten.