Hoppa till innehåll

Till havs Starkare tillsammans

På bevakningsfartyg Turva arrangerades en tre dagar lång samövning mellan Gränsbevakningsväsendet och Helsingfors räddningsverk. Syftet med övningen var att bland annat öva bekämpning av kemikalieläckage.
3.1.2023 9.43
Två personer som bär gula jackor och röda hjälmar fiksar en rör.

På bevakningsfartyg Turva arrangerades en tre dagar lång samövning mellan Gränsbevakningsväsendet och Helsingfors räddningsverk. Syftet med övningen var att repetera bekämpning av kemikalieolyckor i maritima miljöer. Gräns- och sjöbevakningsskolan (GSBS) arrangerade i samband med övningen sin MCRO-kemikaliebekämpningskurs tillsammans med Turvas personal. Därtill erbjöd Gränsbevakningsväsendet Turvas utrymmen för räddningsverkets specialutbildade MIRG-grupp (Maritime Incident Response Group), för att denne kunde utföra sina egna självständiga övningar.

MIRG-gruppen är Helsingfors räddningsverkets egen specialberedskapsgrupp, vars syfte är att agera vid maritima olyckor.

Premiärlöjtnant Matti Salminen som agerade som lärare vid övningen för Gränsbevakningsväsendets del förklarar, att MIRG är den gruppen som skulle komma till platsen, om ett fartyg brann på Finska viken. Transporten till olycksplatsen skulle enligt Salminen ske med Gränsbevakningsväsendets jourhavande helikopter.

På Turva övade man agerande vid ett scenario, där en brandfarlig kemikalie har läckt ombord på fartyget. På fördäcket övade man först lokalisering av läckaget och därefter stävjande av det, granskning av utrymmen och att göra dem säkra. Till slut övade man byggande och användning av rengöringslinjen, eftersom skyddsdräkten av dem som varit i kontakt med kemikalien är förorenade av den efter uppgiften.

– Det är ytterst viktigt att rengöra sig efter en smutsig operation. Man kan inte ens inleda en operation förrän det finns en rengöringsmöjlighet, framhäver Salminen rengöringens betydelse.

Tre personer som bär organge jackor. De är på båten.

MIRG-gruppen

Salminen berättar att samarbetet mellan olika myndigheter är ytterst viktigt.

– Ingetdera skulle självständigt kunna ta hand om en maritim olycka, men genom myndighetssamarbete är det mer säkert att man lyckas, säger Salminen.

Med hjälp av samövningarna ser brandmän bland annat hurdan utrustning det finns ombord på Turva medan Gränsbevakningsväsendets personal får på första parkett lära sig sådan räddningsverksamhet som Gränsbevakningsväsendet inte innehar kompetens för, beskriver Salminen.

– Alla, både vi och räddningsverket, ansåg att sådana här samövningar behövs, framhäver Salminen.

– Om ett sådant här uppdrag kommer på riktigt, finns det flera element i det som kan gå fel. Att vi har övat in en verksamhetsmodell spelar en nyckelroll, fortsätter han.

Salminen berättar, att övningen är en inlärningssituation för alla, såväl för kursdeltagarna vid GSBS, brandmännen som lärarna. Var och en kan något litet, och när man kombinerar dessa kunskaper får man en fungerande helhet.

Text: Elias Juuti
Bilder: Jonne-Patrik Savimäki
Kommunikationsbeväringar, GBVS

Läs mer

Bekämpning av miljöskador | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)