Hoppa till innehåll

På land Nystart för Gränsmuseet

Temat för basutställningen i det förnyade Gränsmuseet är Finlands beskyddare – Gränsbevakningsväsendet i centrum av gränssäkerheten förr och nu.
11.3.2024 13.49
Gränsmuseet på vintern.

Gränsmuseet öppnas för allmänheten på dagen för försvarets fanfest, tisdagen den 4 juni. Utställningens öppnings ceremoni utgör en del av festligheterna inför Gränsbevakningsväsendets 105:e årsdag den 21 mars.

Då vänds ett nytt blad i Gränsmuseets 35-åriga historia, efte som både basutställningen och utställningslokalen har bytts ut. Det nya Gränsmuseet ligger fortfarande på Im mola kasernområde i Imatra, men numera i en historisk och totalrenoverade funkisbyggnad som färdigställdes 1936. Utställningen är kronologisk och går från de första åren av självständighet till Finlands medlemskap i NATO. Som en röd tråd genom utställningen beskrivs de centrala egenska perna i Gränsbevakningsväsendets verksamhet under olika tidsperioder med fokus på över vakningen av landgränserna.

Utställningsbesökarna får bekanta sig med fenomen under olika tidsperioder och vissa teman, liksom hundverksamheten vid gränsen, är med från början till slut. Utställ ningen innehåller historiskt material som Gränsbevakningsväsendet hittills uppmärk sammat i mindre utsträckning eller inte alls. Gränsbevakningsväsendets anställdas egna erfarenheter och historier spelar en stor roll.

När man för ungefär fyra år sedan började lägga fram idéer var en av de första tankarna att skapa en utställning som på ett levande och gripande sätt skulle berätta om Gränsbe vakningsväsendet och dess verksamhet för de besökare som, när de kommer till museet, knappt alls känner till vår organisation. Vi vill erbjuda olika innehåll för olika besökare och framtiden får utvisa om vi lyckas uppnå det målet. Utställningen är planerad så att inne hållet kan förnyas med vissa intervaller. Efter att Gränsmuseet har öppnats koncentrerar sig museets personal bland annat på att arbeta på en virtuell utställning och planera utomhus området för utställningen.

Gränsmuseet inledde sin verksamhet som Gränsbevakningsväsendets interna un dervisningsmuseum 1989, men det visade sig snart att intresset var så stort att det var bäst att öppna museet för den stora allmänheten.

Gränsmuseet är öppet tisdagar till söndagar från juni till början av augusti och annars på olika temadagar eller på beställning. Museets sommarsäsong avslutas med museivägen Niskapietiläties evenemangsdag söndagen den 11 augusti.

Du hittar uppdaterad information om öppettider och meddelanden på adressen Gränsmuseet | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Vi önskar alla som är intresserade av Gränsbevakningsväsendets historia varmt välkomna till Gränsmuseet!

Skribenten Jani Loijas är museimästare vid Gränsmuseet.