Hoppa till innehåll

På land Nya förmågor till gränserna

Grundkursen 31 för gränsbevakare utexaminerades den 15 december 2023. De nya gräns- och sjöbevakarna utexaminerades under en exceptionell tid, då östgränsen på kvällen på examensdagen skulle stängas redan för andra gången under samma höst.
19.12.2023 15.41
De som utexaminerade från  grundkursen för gränsbevakare avlägger med två fingrar uppåt. Foto är tagen bakifrån.

Från grundkursen utexaminerades sammanlagt 105 nya gräns- och sjöbevakare, varav 17 kvinnor. Syftet med grundkursen för gränsbevakare är att utbilda behöriga gränsbevakare som respekterar grundläggande rättigheter samt har goda grundkunskaper och -färdigheter och som har förbundit sig till Gränsbevakningsväsendets värden.

Studerandenas studieframgång var mycket bra. Kursdeltagarna upplevde att de hade fått goda färdigheter inför kommande arbetsuppgifter och de såg fram emot dem.

Vita pärmar på bordet.

Studerandenas studieframgång var mycket bra.

På grund av den rådande gränssituationen var största delen av deltagarna på grundkursen redan utnämnda till en tillfällig tjänst som gränsbevakare och arbetade vid gränserna under kursens sista veckor. Hurdana tankar väcker utexamineringen och övergång till arbetslivet?

- Året gick väldigt fort och nu är stämningen lite vemodig, eftersom vi hade ett så fint gäng på grundkursen. Det var kanske det bästa under hela kursen. På grund av situationen vid östgränsen har det varit ganska hektiskt och jag antar att det även kommer att fortsätta så, berättar en av dem som utexaminerats.

- Jag utexamineras i god stämning. Nu har jag även arbetat redan i en månad. Mina arbetsuppgifter har innefattat bland annat patrullering och övervakning vid gränsen. Därtill har vi repeterat bland annat första hjälpen och kontroll över en folkmassa. Från tiden på grundkursen kommer jag bäst ihåg de saker där jag fick överträffa mig själv: exponering för kyla, användning av maktmedelsredskapet OC-sprej samt körövningar, funderar en annan nyligen utexaminerad gränsbevakare.

I Finland kan man utexamineras som gränsbevakare endast från grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Grundkursen för gränsbevakare ger färdigheterna att arbeta i tjänsten som yngre gränsbevakare. Tjänstgöringsgraden av den som utexamineras från kursen är yngre gränsbevakare eller yngre sjöbevakare.

Två personer på vakt bredvid statyn. Två står framför statyn. Det ligger snö på marken och det är mörkt.