Hoppa till innehåll

På land I de svagaste stunderna framhävs ihärdighet

Eetu Sillanpää har valts som primus av reservofficerskursen 260. Sillanpää fullgjorde sin beväringstjänst i Onttola gränsjägarkompaniet i Norra Karelen. Man uppnår sina mål då man är färdig att arbeta hårt, modigt försöker nya saker och alltid agerar som sig själv, berättar Sillanpää.
10.10.2022 9.25
En värnplikt stannar framför en minnesten.

Hur kom du till att fullgöra din beväringstjänst i Onttola gränsjägarkompaniet?

Mina släktingar har fullgjort sin beväringstjänst samt utfört ledarutbildningen här. Därtill intresserade det mig att utmana mig själv och pröva mina egna gränser både fysiskt och psykiskt.

Har dina hobbyer varit till nytta i tjänsten?

Motion och crossfit har varit nyttiga under tjänstetiden. Läsning och bildkonst har hjälpt mig med inlärning och att bättre uppfatta det som undervisats.

Är det något du särskilt minns från kursen?

Jag påbörjade kursen med stora förväntningar men ovetande om vad som väntade mig. I början var det en aning knepigt att anpassa mig då jag var van med hemtruppförbandets verksamhet. I tillägg prövades gränserna för den egna prestationsförmågan i ledarprestationerna. Samhörigheten i gruppen och enheten bevarar jag som ett trevligt minne.

Vad har ledarutbildningen lärt dig?

Reservofficerskursen lärde mig att ta ansvar och utmana mig själv. Man lär sig den hårda vägen vad som ännu måste utvecklas. Och även om man vet att man inte är fullt redo, ska man modigt ändå alltid ge ett försök. Ledarutbildningen har gett mig färdigheter i att klara av ledaruppgifter och analysera mina egna ledarprestationer.
 

En värnplikt i skogen.

Hade du som mål redan i början av kursen att bli vald primus?

Det var inte mitt mål. Vid halvtidsutvärderingen fanns det antydan som talade för det och efteråt strävade jag mot det målmedvetet med min verksamhet. Ambition, höga krav på det egna arbetet och att fullt agera som sig själv. Jag utförde uppgifterna i hård takt, men man ska även komma ihåg att ta det lugnt då man får möjligheten för det.

Har du förväntningar för resten av tjänsten?

Jag väntar på att få utsätta ledarskapets grunder under prövning och utveckla dem, både med jämställda och underlydande.

Hurdana förväntningar har du för en typisk dag som aspirantutbildare?

Jag ser framemot en hel del planering av utbildningar och övningar samt att få ge rådgivning och stöd. Med ansvar kommer det så klart även lite frihet.

Hurdana framtidsplaner har du?

Som avtalsbunden soldat ettdera i egna hemtruppförbandet eller i Fredrikshamn, tills mina studier börjar i Helsingfors.

Har du tips för dem som vill delta i ledarutbildningen?

Var redo att arbeta hårt och kräv mycket av er själva. Studierna är mycket omfattande och jag rekommenderar att satsa på kvaliteten av studerandet. Ofta har stugorna flera störande faktorer. Om möjligt ska ni sträva efter att hitta ett lugnt utrymme för studierna. I de svagaste stunderna framhävs ihärdigheten, lita på er själva. Man ska också komma ihåg att ta det lugnt ibland. Som en ledare ska man kunna fatta beslut, även om besluten inte skulle vara de enklaste. Och behandla era underlydande som människor.