Hoppa till innehåll

På land Gränsbevakningsväsendet skaffade sin första elbil

Gränsbevakningsväsendet har skaffat sin allra första elbil. Bilen flyttas till Vaalimaa gränskontrollstation där en laddningsstation har installerats för ändamålet.
27.1.2023 7.35
En person står bredvid en bil.

När motorn i Gränsbevakningsväsendets nyaste patrullbil startar brummar den inte i gång på det sätt som man är van med. Detta är nämligen ett renodlat elfordon, det första av sitt slag vid Gränsbevakningsväsendet. När bilen sakta glider framåt hörs ingenting annat än ljudet av småstenar under däcken.

Gränsbevakningsväsendets transportmedelschef, kapten Lauri Saukko, är glad över den nya bilen. Alla Gränsbevakningsväsendets tidigare bilar har haft dieselmotor.

- Vi har inte haft elbilar ens för administrativt bruk, berättar Saukko.

En helt renrasig patrullbil är nykomlingen emellertid inte, utan en personpaketbil för åtta personer. Den är ändå utrustad med larmanordningar, blåljus och sirener, påpekar Saukko. Vid behov kan en dator kopplas till den, dvs. bilen kan användas i operativa uppdrag. Bilen kan användas under alla förhållanden, precis som dieselbilar.

- Naturligtvis påverkar olika förhållanden till exempel räckvidden. Under goda förhållanden kan man köra över 400 kilometer med en laddning. Även i dåligt väder är räckvidden över 200 kilometer, så minusgrader är inget problem, säger Saukko.

Bilen kommer att användas som operativ bil vid Vaalimaa gränskontrollstation. I Vaalimaa har man installerat en laddningsstation för bilen.

- Köravstånden vid gränskontrollstationen är inte särskilt långa och bilen lämpar sig utmärkt för detta, analyserar Saukko.

- Till exempel vid flygplatsen, i Helsingforsområdet och vid gränskontrollstationerna kunde elbilar vara mycket praktiska. Jag skulle dock inte använda dem inom gränsbevakningen eftersom avstånden är långa och det ibland är svårt att veta hur långa patrullresorna är.
 

EU-direktivet styr också Gränsbevakningsväsendets upphandlingar 

EU har ett direktiv om upphandling av rena fordon, vilket också styr Gränsbevakningsväsendets upphandlingar. Direktivet i sig och den lag som baserar sig på direktivet förpliktar visserligen inte Gränsbevakningsväsendet, men i ett principbeslut som fattats tillsammans med inrikesministeriet har man kommit överens om att Gränsbevakningsväsendet strävar efter att uppfylla denna skyldighet beträffande sina administrativa bilar.

Direktivet kräver att 38,5 procent av de upphandlade fordonen är "rena". Under den första femårsperioden, fram till slutet av 2025, är fordonet rent när koldioxidutsläppen är under 50 gram per kilometer. I praktiken ska bilen då vara en plug-in hybrid. I fjol skaffade Gränsbevakningsväsendet fyra plug-in hybridbilar och uppnådde målet.

Från och med 2026 är kravet på renhet redan noll gram koldioxidutsläpp per kilometer, påpekar Saukko. Enligt honom är det alltså sannolikt att fler elbilar skaffas till Gränsbevakningsväsendet i framtiden.

- Nu inhämtar vi erfarenheter från Vaalimaa om hur den här pilotbilen lämpar sig för oss, säger Saukko.

Text: Elias Juuti
Kommunikationsbeväring, GBVS