Hoppa till innehåll

På land Den första studieperioden gav studerande på grundkursen för gränsbevakare en gemensam start

Rytmen i grundkursen för gränsbevakare bestäms av kursens gemensamma studier, övningar och periodstudier, som är fyra av under kursens gång. Vi studerande kommer från många olika bakgrunder. Det är inget problem, eftersom studiernas struktur tillåter det: den första studieperioden gav grunderna för senare fördjupning och tillämpning av lärdomarna. De första veckorna skapade kanske redan en liten gnista av gränsbevakaranda bland kursdeltagarna.
15.3.2023 13.56
Studenter sitter på ett klassrum.

Grundkurs 31 för gränsbevakare inleddes den 9 januari 2023. De första två veckorna bestod närmast av praktiska arrangemang: vi hämtade utrustning, gjorde utgångsnivåtester, lärarna presenterade sina läroämnen, vi bekantade oss med reglerna för Immolaområdet och vi kom överens om spelreglerna sinsemellan. Utmaningar utgjorde skolbyggnaderna som renoveras och de nybyggda inkvarteringslokalerna, men även detta klarade vi av (och klarar oss fortfarande). Efter att vi fått vardagen att fungera var det dags att inleda de egentliga studierna. 

Redan före skolstarten fick vi en preliminär genomförandeplan och vi gick igenom den under kursledarens ledning i festsalen under de första veckorna. Genomförandeplanen visar hela årets tidtabell med övningar och lediga dagar. Det är därför mycket enkelt att planera sina egna förehavanden under kursen, även om det kan ske små ändringar i planerna till exempel på grund återstående prestationer. Den första perioden inleddes med avdelningsindelning, som i princip har fastställts enligt den kommande förvaltningsenheten.

Vi samarbetar alltså redan på grundkursen med de blivande kollegorna och i vissa läroämnen har lärarna kunnat beakta detta i sin undervisning. Till undervisningsämnena under den första perioden hörde idrott och motion, svenska, militärt försvar, tjänstekörning, användning av maktmedel, gränsövervakning samt stiftande av bekantskap med ett personligt tjänstevapen.
Jag anser att perioden var väl avvägd i fråga om praxis och teori. Det kändes också som om ämnena kompletterar varandra. Till exempel fanns det också studier i personligt tjänstevapen under dagarna då fysiska maktmedel användes. I båda studierna reflekterar vi över samma lagparagrafer och lärarna byts inte ut. Ingen stönade egentligt över något läroämne och alla orkade ännu på fritiden. 
 

En skog på vinter. Människor står i ett råd.

När fritiden infaller börjar någon slags idrotts- och motionsklubb nästan varje dag. En del av klubbarna ordnas av kursdeltagarna själva och vissa klubbar leds av kadetter. Det har bland annat förekommit boxning, brottning, simning, innebandy och skidåkning. En del går ut och springer tillsammans och andra bekantar sig med kulturlivet i Imatra.

Man börjar så småningom känna igen ansikten och namn, men kursen är stor, 111 studerande, och det är fortfarande svårt att komma ihåg alla ansikten. Bekantskaperna lär öka under hela kursen. Det har bildats grupper i synnerhet på basis av inkvartering, avdelning och den egna hemorten. Under veckosluten samåker vi. Rutiner börjar också etableras: inom inkvarteringen har vi lärt oss vem som sover till sista minuten på morgonen och vem som besökt gymmet redan före de första timmarna. Kursdeltagarna accepterar varandras olikheter och alla har en egen nisch i denna gemenskap som kallas för grundkursen. 

Den första perioden gav grunder för de ämnen som ska tillämpas och fördjupas i fortsättningen. För många var skjutningarna av särskilt intresse: för en del var det de första skjutningarna med pistol någonsin och för vissa de första skjutningarna med stormgevär på flera år. Den gyllene regeln för säker vapenhantering måste i vilket fall som helst grävas fram ur något skrymsle i minnet och poleras och göras kristallklar. Själv tyckte jag särskilt om studier i tjänstekörning som medförde utmaningar och genom svårigheter också framgångar. Med andra ord hade jag svårigheter att komma ihåg hur man använder manuell växellåda. 
 

Tre bilar på isen.

Den första perioden kulminerade i en övning i att rädda sig ur vaken, varefter de så kallade ”härkäviikot”, det vill säga främst teoretiska juridiska studier, inleddes. Vi besökte också gränsbevakningsstationen i Imatra, vilket var en bra påminnelse om varför vi är här. De kommande perioderna är olika till sin rytm och längd och så småningom kommer även övningar med. Det kommande arbetet konkretiseras allt mer i studierna, till exempel kommer eleverna vid sjöbevakningslinjen redan i mars att åka från Immola västerut för att studera ämnesområden gällande sjöbevakningssektionen.

Emma / Studerande på grundkurs 31 för gränsbevakare