Hoppa till innehåll

På land Att arbeta som gränssäkerhetsexpert i Tallinn

Kontaktpersonen Sami Hintsala är Gränsbevakningsväsendets länk till Baltikum, Ukraina och Belarus. Med Tallinn som bas följer han gränssituationen, främjar gränssäkerheten och bekämpar gränsöverskridande brottslighet.
4.2.2022 14.14
En grupp bild.

Sami Hintsalas intresse för uppgifterna som kontaktperson vaknade när han fick ta del av erfarenheter av detta arbete. Han bestämde sig för att söka till en förberedande kurs för kontaktpersoner och fick via olika skeden sin nuvarande uppgift i Tallinn. 

Hintsala inledde sin karriär vid Kajanalands gränsbevakningssektion 1997 och arbetade som patrullman och vakt vid Kurvinens gränsbevakningsstation. Han har också avlagt grundkursen för gränsbevakare. Från Kajanaland övergick han till gränskontrolluppgifter i Västra hamnen i Helsingfors och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Därefter började han utföra PTG-kriminalunderrättelse, vilket betyder brottsbekämpning som utförs i samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. 

Erfarenheten av PTG-kriminalunderrättelsearbetet är en merit i arbetet som kontaktperson. 

-    I mitt arbete är jag med och upprätthåller gränssäkerheten och deltar i PTG-brottsbekämpning inom mitt eget verksamhetsområde (Baltikum, Belarus och Ukraina) med tyngdpunkt på olaglig inresa, människohandel och gränsöverskridande brottslighet.
 

En man stor, bakom honom är Tallinn. Det är natt.

Sami Hintsala jobbar i Tallinn.

Han stöder också beskickningarna i sitt verksamhetsområde i gränssäkerhetsfrågor och håller aktivt kontakt med olika aktörer, till exempel myndigheter, trafikföretag och det övriga nätverket av kontaktpersoner. Som expert på gränssäkerhet ordnar han dessutom utbildning i detta.  

Gränsbevakningsväsendet har en kontaktperson i Tallinn sedan 2008. I början gällde verksamheten Finland och Estland. Ganska snart beslutade man att inkludera även andra baltiska länder samt Belarus och Ukraina i verksamhetsområdet.

-    Jag anser att arrangemanget återspeglar det långvariga samarbetet mellan Finland och Estland, men det visar också hur viktigt verksamhetsområdet är för gränssäkerheten, säger Hintsala.

I sitt arbete får Hintsala lära sig mycket nytt och arbeta i intressanta miljöer.

-    Som kontaktperson för Tallinn arbetar jag dagligen tillsammans med de bästa experterna inom gränssäkerhet. Eftersom arbetet innebär gränsöverskridande, internationellt samarbete har jag också haft mycket att lära mig. Dessutom har arbetet vid beskickningarna varit en intressant erfarenhet. 

En grupp av gränsbevakare från olika länder.

Samarbete är en viktig del av jobbet.

Eftersom det finns mycket arbete upplever Hintsala att det mest utmanande är att anpassa arbetet till arbetstiden.

För att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna som kontaktperson är det viktigt att man redan har inhämtat yrkeskunskap.

-    Jag rekommenderar detta arbete för en erfaren gränsbevakningsman eller -kvinna som är intresserad av en krävande arbetsuppgift i en internationell arbetsmiljö och i en ansedd organisation. Kontaktpersonen måste klara av arbete under tryck i en verksamhetsmiljö som ständigt förändras.

Vad bör en person som är i början av sin karriär beakta om arbetet som kontaktperson låter intressant?

-    Uppgiften som kontaktperson i Tallinn kräver förmåga att utföra självständigt expertarbete, god samarbetsförmåga samt kunskaper i engelska. Kunskaper i estniska och erfarenhet av PTG-brottsbekämpning är till nytta, tipsar Hintsala.