Hoppa till innehåll

Till havs "En officer är inte en specialist på en sak utan en ledare för helheter"

Pekka Niittylä, som arbetar vid Finska vikens sjöbevakningssektion, fick en gnista av sin rumskompis på Försvarshögskolan att söka sig till sjöbevakningsutbildningen. Den marina arbetsmiljön och de mångsidiga uppgifterna har hållit hans intresse vid liv.
15.3.2024 11.52
Pekka Niittylä

Pekka Niittylä beslöt att söka sig till Försvarshögskolan efter att ha arbetat ett par år vid Gardesjägarregementet i Helsingfors efter värnplikten.

Han minns att han inte visste mycket om Gränsbevakningsväsendet när han ansökte, men hans rumskompis hade en närmare relation till organisationen och en tydlig vision om att ansöka till sjöbevakningsutbildningen.  Detta påverkade även Niittylä.  Beslutet stöddes också av arbetsuppgifterna som man skulle få utföra vid sjöbevakningssektionerna: mångsidigt och praktiskt arbete till sjöss och på land.

Niittylä tog examen från Sjökrigsskolan år 2005 och hans första arbetsplats var på Åland, där han tjänstgjorde som vaktofficer vid Mariehamns sjöbevakningsstation.

– I denna uppgift fick jag bland annat lära mig svenska, för på Åland klarar man sig inte med finska, säger Niittylä.   

Efter Åland fortsatte karriären med att leda sjöräddningsuppdrag som operatör vid Åbo sjöräddningscentral.

I början av karriären tjänstgjorde han även som styrman på bevakningsfartyg. Förutom att agera som fartygets vaktbefäl innebar detta även administrativa uppgifter och ledning av patruller.    

Niittylä återvände till Försvarshögskolan för att fortsätta sina studier till magisterexamen, och efter magisterkursen fortsatte han sitt arbete på bevakningsfartyg, denna gång först som överstyrman och sedan som befälhavare på bevakningsfartyget Uisko.  Uppgiften som enhetschef är inte alltid lätt, men framgångsupplevelserna har ändå stannat överst i minnet.

– Fartygen är sammansvetsade arbetsenheter och det är sin egen värld.  På Uisko hade vi en bra besättning, vilket gjorde uppgiften trevlig, säger Niittylä.

Även om arbetet i hemlandet är mångsidigt, ger internationella uppdrag en extra dimension till det. Internationella uppdrag är allt oftare en del av officerarnas karriär. 

Även Niittylä har deltagit i Frontex marina operationer i Medelhavet. Kommenderingarna var under en tid då ett stort antal immigranter anlände till Europa.

 – Jag kan säga att jag verkligen var i händelsernas centrum.  Arbetsdagarna var långa och uppgifterna krävande, men lärorika.

På grund av Gränsbevakningsväsendets omfattande uppgiftsfält får officerarna en omfattande förståelse för olika uppgifter, vilket också är till nytta i internationella uppdrag.  Den finska kompetensen är efterfrågad runt om i världen.

Även utan internationella kommenderingar är det typiskt för officerens yrke att byta tjänstgöringsplats och ha en ganska snabb karriärrotation.

– Att byta uppgift är nyttigt – det ger en bredare förståelse för olika helheter och deras samband med varandra.

Naturligtvis innebär byte av uppgift ofta även byte av tjänstgöringsplats.

 – Gränsbevakningsväsendet marina uppgifter koncentreras främst till Åbo och Helsingfors, vilket underlättar till exempel valet av bostadsort.

Dessutom nämner Niittylä att möjligheterna till distansarbete samt anställningsvillkoren har förbättrats, vilket hjälper till att samordna arbets- och familjelivet.

Niittylä har nyligen examinerats från generalstabsofficerskursen som förbereder för att arbeta till exempel som byråchef, biträdande befälhavare eller befälhavare vid bevakningssektioner samt i andra höga tjänster inom organisationen.

I hans nuvarande uppgift som chef för sjöbyrån ingår planering och ledning av sjöbevakningssektionens uppgifter. Till Niittyläs ansvar ingår bland annat att säkerställa, att de som utför operativt arbete på fältet vet vad de ska göra och varför.  

Speciellt att vara till sjöss samt praktiska uppgifter lockade som yngre. Med karriärutvecklingen utvidgas också intressena.

– I detta yrke kan man aldrig bli klar.  Man klarar sig bäst när man har ett öppet sinne och alltid är beredd att lära sig nytt.