Hoppa till innehåll

På land ”Drömmar har börjat bli verklighet”

Drömmen om arbetet som gränsbevakare fick Anton Dannholm att söka sig till gränsbevakarstudier vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. Hans karriär före studier innefattar arbeten både inom säkerhetsbranschen och Försvarsmakten, men sedermera har Gränsbevakningsväsendet fört honom med sig.
12.4.2023 10.44
Anton Dannholm.

Anton Dannholm är uppvuxen i huvudstadsregionen och studerar på grundkursen för gränsbevakare. Han har arbetat inom säkerhets- och försvarsbranschen hela sitt korta vuxenliv. Intresset för myndighetsarbetet och militärt försvar av landet som väcktes på högstadiet har nu börjat bära frukt när han avancerar i sina studier på grundkursen för gränsbevakare. 

”För en lång tid, ända sedan jag var på högstadiet, har myndighetsarbetet intresserat mig och jag har ingående tagit reda på det. Gränsbevakningsväsendet kom senare som ett nytt alternativ och dit lämnade jag sedan in min ansökan”, berättar Dannholm. Gränsbevakningsväsendet var dock inte det första stället, där Dannholm ville visa vad han går för. Han berättar att han hade arbetat både inom säkerhetsbranschen och Försvarsmakten innan han sökte sig till grundkursen för gränsbevakare. ”Jag har färdigheter från flera sektorer, vilket säkert är till nytta även på denna karriär”, förmodar han.

Därtill tror han att hans idrottsbetonade livsstil och fritidsintressen har hjälpt både i ansökningsprocessen och i att klara sig på kursen. ”Jag har länge spelat ishockey samt styrketränat. Simning är mitt största nya intresse. Det har jag försökt utveckla och här finns det mycket tid och goda omständigheter för det. Dock har styrketräningen också blivit ännu viktigare”, berättar Dannholm. Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan utgör idrott naturligtvis en betydande andel av vardagen både bland studerande och personal och därmed har man betydligt satsat på idrottsmöjligheterna på området under åren.

Ansökningsprocessen för grundkursen för gränsbevakare består av flera delar. Den sökandes fysiska kondition mäts genom Coopers test (minimum 2500 m) och nordiska simkunnighetstest. Språkfärdigheterna innefattar skriftligt språktest i engelska och i det andra inhemska språket. Man måste få godkänt i dem båda.  Om den sökande godtagbart avlägger båda testerna, mäts dennes personalitet, sociala färdigheter och motivation samt inlärnings- och problemlösningsförmåga och stresstålighet genom ett psykologiskt test. Testet innefattar skriftliga uppgifter samt en gruppuppgift. Den sista fasen är en intervju, med hjälp av vilken man får kännedom om bland annat den sökandes motivation, förväntningar, inställningar, sociala färdigheter samt värderingar.

För Dannholms del kan man konstatera att inträdesprovet gick bra. ”Jag kom in och beslöt att tacka ja till möjligheten”, berättar han. Eftersom det är ytterst många som söker sig till kursen varje år, kan det anses vara ett fint personligt resultat att över huvud taget komma in på kursen. Därifrån är det bra att sikta framåt. 
 

Studenter på grundkursen för gränsbevakare.

Att lära sig nytt inspirerar

Dannholm tror att både studierna och arbetslivet därefter kommer att vara ytterst lärorika tider för honom. ”Jag ser särskilt fram emot att lära mig nytt också där i arbetslivet och i den riktiga arbetsmiljön”, berättar han. 

I tillägg till användning av maktmedel och gränsövervakning nämner han förbättrande av språkkunskaper som ett av sina viktiga inlärningsmål. Särskilt kunskaperna i ryska anser han som nyttiga och behövliga speciellt från en gränsbevakares perspektiv. Att bekanta sig med främmande kulturer och människor är också något som Dannholm finner ytterst intressant och inspirerande. 

”Vi tar det en dag i taget och lär oss nya saker. Att lära mig nytt har varit min personliga målsättning och det får jag göra här dagligen”, summerar Dannholm.


Framtida tjänsteställe på flygplatsen

Dannholm tror att kursen hittills har gått exemplariskt för hans del. ”För den andelen av kursen som jag hunnit genomgå har jag fått känslan att mina drömmar börjar bli verklighet och jag ser ivrigt fram emot min kommande karriär”, berättar han entusiastiskt.

Anton Dannholm kommer dock inte att stanna och arbeta vid östgränsen, utan berättar att hans framtida tjänsteställe är på Helsingfors–Vanda gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Han är ytterst intresserad av Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner och anser dem som tilldragande tjänsteställen för honom. ”Norra och Östra Finland är ännu lite främmande ställen för mig, men nog kommer arbetsuppgifterna säkert senare föra med sig oavsett var i Finland man befinner sig”, funderar han.


Text: Otto Haikola
Bild: Kristian Karppinen