Hyppää sisältöön

Maalla Vaihto-opintojen kautta katsaus saksalaiseen upseerikoulutukseen

Kadetti Petriina Penttinen vietti vaihtovuoden Saksassa. Vuoden parasta antia olivat kielitaidon karttuminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja kansainvälisten kontaktien saaminen. Erot Suomen ja Saksan upseerikoulutuksen välillä tulivat myös tutuiksi.
14.12.2023 14.20
Petriina Penttinen

Opiskelin lukuvuoden 2022–2023 vaihto-opiskelijana Helmut-Schmidt-Universitätissä Hampurissa. Helmut-Schmidt-Universität on toinen Bundeswehrin yliopistoista. Toinen sijaitsee Münchenissä. Viime vuosien aikana vaihto-opiskelijoiksi on lähtenyt kadetteja Saksan lisäksi myös Ranskaan. Vaatimuksena vaihto-opintoihin on hyvän koulumenestyksen lisäksi riitättävä kielitaito, jonka kieltenopettaja toteaa.

Maanpuolustuskorkeakoulussa on tällä hetkellä mahdollista englannin sijasta opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Vaihtoehtoisen kielen opiskelussa aiemmin hankittu osaaminen on tarpeen, sillä opinnoissa ei ole aikaa aloittaa opintoja alkeista. Ennen sotatieteiden kandidaatin opintoja olin lukenut saksaa seitsemän vuotta, ala-asteelta lukion ensimmäisen vuoden loppuun. Maanpuolustuskorkeakoulussa pääsin palaamaan kielen pariin, mikä lopulta mahdollistikin vaihtoon lähdön. Vaikka taukoa saksan kielestä oli ehtinyt kertyä useampi vuosi, aiemmin opitut asiat muistuivat mieleen suhteellisen hyvin.

Hain alun perin vaihtoon jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, mutta tuolloin valinta osui kurssikaverini kohdalle. Maanpuolustuskorkeakoulu tarjosi minulle mahdollisuuden lähteä vaihtoon vuotta myöhemmin, syksyllä 2022. Ennen vaihtoon lähtöä ehdin aloittaa opinnot Raja- ja merivartiokoululla ja suorittaa muutaman opintojakson. Maavoimien opiskelijana koen, että vaihtoon lähtö toisen ja kolmannen opintovuoden välissä on parempi ajankohta kuin ensimmäisen ja toisen vuoden välissä, sillä ainakin rajavartio-opintosuunnalla opinnot ja kesäloma ajoittuvat tällöin paremmin vaihtoon lähtöä ajatellen.

Kielikylpy German Intensive Summer Programin parissa

Vaihtovuoteni alkoi syyskuun 2022 alussa vapaaehtoisella kolmen viikon kielikurssilla, johon osa vaihto-opiskelijoista osallistui. Aamupäivät opiskelimme kieltä kolmessa eri tasoryhmässä, sillä opiskelijoiden kielitaito vaihteli paljon. Osa osasi saksaa hyvin, mutta osa ei ollut opiskellut kieltä ollenkaan. Iltapäivisin kävimme tutustumassa lähialueen kohteisiin kuten museoihin, keskitysleiriin sekä Hampurin satamaan, ja vietimme aikaa yhdessä muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa muun muassa grilli-illan merkeissä.

Kielikurssin aikana ohjelmaa oli paljon ja vapaa-aikaa vähemmän kuin muiden opintojen aikana. Tiivis ohjelma mahdollisti kuitenkin tutustumisen toisiin vaihto-opiskelijoihin, ja koska olimme kaikki uudessa tilanteesta, sai toisista ulkomaalaisista tukea. Kurssiin kuuluvan ohjelman lisäksi vietimme aikaa yhdessä esimerkiksi viikonloppuisin.

Petriina Penttinen pitää esitelmää luokkahuoneessa.

Vaihtovuoden aikana oli mahdollisuus kertoa Suomen upseerikoulutuksesta ja Rajavartiolaitoksesta kiinnostuneille. 

Lisää kieliä kielikylpyyn

Kielikurssin jälkeen alkoi yliopiston ensimmäinen lukukausi. Opintovuosi on jaettu kolmeen ”trimesteriin”, joista ensimmäinen kesti lokakuusta jouluun asti ja kaksi muuta olivat tammikuusta heinäkuuhun. Suurin osa vaihto-opiskelijoista oli Saksassa ainoastaan ensimmäisen lukukauden, ja minun lisäkseni vuoden kestävässä vaihdossa oli ainoastaan yksi ranskalainen siviiliopiskelija.

Me suomalaiset vaihto-opiskelijat saamme itse valita kaikki opintomme omien mielenkiinnonkohteidemme mukaan. Oma opintovuoteni koostui pääasiassa kielten opiskelusta: opiskelin saksaa, englantia, venäjää ja espanjaa. Vieraiden kielten opiskelu toisella vieraalla kielellä oli mielenkiintoinen haaste. Pientä päänvaivaa saattoi esimerkiksi tuottaa, kun ymmärsin jonkin asian, mutten osannut kääntää sitä saksaksi. Sen lisäksi varsinkin alussa saksankielisten kurssien ymmärtäminen oli hetkittäin haastavaa, mutta viimeiseen jaksoon mennessä kielitaito oli kehittynyt niin paljon, että pystyin ymmärtämään opinnoista lähes kaiken.

Kieltenopetus oli mielestäni tasokasta ja ryhmäkoot olivat pieniä, mikä mahdollisti vuorovaikutteisen ja tiiviin oppimisympäristön. Kielivalikoima oli myös laaja, eurooppalaisten kielten lisäksi oli mahdollista opiskella esimerkiksi arabiaa.

Kieliopintojen lisäksi opiskelin muutamia poikkitieteellisiä kursseja. Yksi mielenkiintoisimmista kursseista oli muutaman viikonlopun kestänyt ”Advanced negotiations”, joka nimensä mukaisesti keskittyi neuvottelutaitojen kehittämiseen. Advanced negotiations oli yksi englanninkielisistä tarjolla olevista kursseista. Suurin osa opinnoista oli saksaksi, mutta osa kursseista sekä osa tekniikan opinnoista oli englanniksi.

Kulttuuria, vapaa-aikaa ja matkustelua

Vaihto-opintoihin kuuluu opiskelun lisäksi tärkeänä osana maahan ja kulttuuriin tutustuminen. Siihen oli onneksi hyvin aikaa kielikurssin päätyttyä, ja tutustuin Hampuriin niin muiden vaihto-opiskelijoiden kuin saksalaisten opiskelukavereidenkin kanssa. Ehdin myös matkustaa Saksassa sekä käydä muutamassa Saksan naapurimaassa, esimerkiksi Itävallassa Alpeilla alamäkipyöräilemässä. Oli mukavaa huomata, että vajaan vuoden aikana kielitaito oli kehittynyt siihen pisteeseen, että kykenin ymmärtämään saksaa myös Itävallan murteella puhuttuna.

Myös yliopisto tarjosi mahdollisuuksia eri harrastuksiin. Opiskelijat ylläpitivät erilaisia urheilukerhoja, jotka kokoontuivat muutaman kerran viikossa treenien merkeissä. Kevätpuolella olin itse aktiivisesti mukana boulderoinnissa. Eri lajeja oli runsaasti, ja lajit vaihtelivat paritanssista amerikkalaiseen jalkapalloon, joten jokaiselle halukkaalle löytyisi varmasti mieluinen treeniporukka.

Neljä kadettia seisoo vierekkäin liitutaulun edessä. Kuvan etualalla kolme viiriä.

Kokemus ulkomailla asumisesta ja opiskelusta oli mielenkiintoinen lisä kandivaiheen opintoihin.

Upseerikoulutuksen erot maiden välillä

Bundeswehrin upseerikoulutus eroaa huomattavasti suomalaisesta upseerikoulutuksesta. Siinä missä Suomessa keskitytään yleisten opintojen lisäksi paljon käytännön ammattitaitoon ja tarvittavien lisenssien hankintaan, Saksassa opiskellaan neljässä vuodessa jonkin siviilialan maisteritutkinto. Yliopistolla on tarjolla monen eri alan opintoja, kuten tekniikkaa, historiaa, kauppatieteitä ja psykologiaa. Neljän vuoden opintojen aikana sotilaskoulutus on vähäistä, toisin kuin meillä Suomessa.

Kymmenen kuukauden opiskelun aikana minun opiskelijapataljoonallani oli ainoastaan yksi viikko sotilaskoulutusta. Sen aikana kävimme esimerkiksi ampumaradalla ja saimme koulutusta taisteluensiapuun ja suojanaamarin käyttöön. Saksalaiset opiskelijat suorittivat myös kuntotestejä, mutta itse osallistuin niiden sijasta toisen kerran ammuntoihin. Valitettavasti jouduin pettymään koulutusten laatuun, sillä iso osa opetuksesta pidettiin lähinnä suullisesti, eikä niitä kuuluisia toistoja tullut lähes ollenkaan. Jos vuoden aikana sotilaskoulutusta on ainoastaan yhden viikon ajan, koulutuksen pitäisi mielestäni olla tasokkaampaa ja toistoja esimerkiksi ensiapukoulutuksessa olla huomattavasti enemmän.

Petriina Penttinen seisoo nurmikentällä taisteluvarustuksessa.

Kuva otettu vihreällä viikolla (Grüne Woche), jolloin opiskelijapataljoonalleni järjestettiin sotilaskoulutusta.

Arvokkaita oppeja vaihtovuoden varrelta

Vaihtovuosi meni yllättävän nopeasti, mutta oli todella antoisa. Vaikka opintoni Maanpuolustuskorkeakoulussa pitenevätkin vuodella, koen vaihto-opiskeluvuoden olleen oikea valinta. Kielitaidon karttuminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja kansainvälisten kontaktien saaminen olivat vaihtovuoden parasta antia. Kokemus ulkomailla asumisesta ja opiskelusta oli mielenkiintoinen lisä kandivaiheen opintoihin.

Yksi itselleni tärkeimmistä vaihtovuoden opeista on rohkeus puhua vieraita kieliä aina, kun siihen on mahdollisuus, sillä kielitaito kehittyy kokemukseni mukaan parhaiten puhumalla ja aktiivisella käytöllä. Ryhmäytyminen ulkomailla on mielestäni myös helpompaa, kun ymmärtää ja kykenee puhumaan paikallista kieltä. Toivon pääseväni käyttämään hankittua kielitaitoa myöhemmin urallani ja myös kehittämään sitä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vaihtovuosi lisäsi myös kiinnostustani kansainvälisiin tehtäviin, ja toivonkin pääseväni niihin jossain vaiheessa tulevaa työuraa.

Lue lisää

Upseerikoulutus | Rajavartiolaitos