Hyppää sisältöön

Maalla Korona toi evp-rajavartijat reservistä takaisin rajanvalvontatehtäviin

Kun sisärajavalvontaa piti tehostaa keväällä 2020 pandemian takia, rajalle rekrytoitiin lisää ammattilaisia nopealla aikataululla. Tiivis koulutusjakso valmisti työhön. 
18.6.2021 16.29
Reserviläiset rajavartijat seisovat ulkona raja-asemalla Kainuussa, lunta sataa

Maaliskuussa 2020 moni asia muuttui ja asioita tapahtui nopealla vauhdilla. Koronavirus-pandemia johti myös Kainuun rajavartiostossa toimenpiteisiin, vaikka sen toimialueelle tautitilanne ei ollut vielä varsinaisesti ulottunut.  

Suomen rajoilla siirryttiin nopeasti uuteen tilanteeseen ja sisärajavalvonta palautettiin. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei tapahtunut itsestään, vaan siihen vaadittiin resursseja ja myös Kainuun rajavartioston rajavartiomiehille komennusmatkat pohjoiseen ovat tulleet tutuiksi. Samaan aikaan rajaturvallisuustyön arki itärajalla ei ole kadonnut mihinkään, vaan vaatii myös uudessa tilanteessa tekijänsä.  

Evp-reserviläiset kutsuttiin töihin 

Vaikka erilaisilla järjestelyillä rajavalvontatyöstä saatiinkin myös Kainuussa irrotettua henkilöstöä rajavalvontatehtäviin Tornioon, Kilpisjärvelle ja Kivilompoloon, osoittautui noin 50 komennusvahvuuden kerääminen raja-asemien arjesta haastavaksi. Tilanteessa tarvittiinkin tukea reserviin siirtyneistä Kainuun rajavartioston entisistä rajavartiomiehistä eli niin kutsutuista evp-reserviläisistä, joista 11 henkeä rekrytoitiin takaisin töihin nopealla aikataululla. Pitkän työkokemuksen urillaan rajavartiolaitoksessa keränneet evp-reserviläiset omasivat rautaisen kokemuksen, jota palauteltiin mieliin ja hyppysiin ennen kenttätoimintaan paluuta. 

Kun päätökset sisärajavalvontaan siirtymisestä etenivät maaliskuun puolivälissä ja evp-reservin töihin paluusta sovittiin, ryhtyi Kainuun rajavartioston henkilöstötoimisto yhteistyössä voimankäytön kouluttajien kanssa valmistelemaan heidän työhönpaluuseen liittyvää kertaus- ja perehdytyskoulutusta. Rivakalla aikataululla muovautuikin kolmipäiväinen työhön perehdytysohjelma, jonka evp-reserviläiset kävivät ennen siirtymistään rajavalvonnan tehtäviin. Samalla sabluunalla Kainuun rajavartiosto perehdytti myös Lapin rajavartioston reservistä työhön palanneet evp-reserviläiset kahden viimeisen käytäntöön orientoituneen koulutuspäivän osalta.  

Tiivis perehdytyskoulutus Kainuun rajavartiostossa  

Kolmipäiväinen koulutusjakso aloitettiin Kainuun rajavartioston esikunnasta Kajaanista. Ensimmäisenä koulutuspäivänä evp-reserviläiset saivat esikunnassa tilannekatsauksen vallitsevasta tilanteesta sekä henkilöstöasioista. Samalla kertaa tehtiin myös tehtävään vaadittava varustaminen keskusvarastolla. Seuraavat kaksi koulutuspäivää toteutettiin Kuusamon rajavartioasemalla ja ampumaradalla Kuusamon Sarvilammella.  

Jälkimmäisten koulutuspäivien keskeisenä sisältönä oli rajavartijan työhön liittyvien toimivaltuuksien ja voimankäytön kertaus sekä työturvallisuusasiat. Käytännössä tämä tarkoitti säädöksien sekä virka-aseen ja fyysiseen voimankäyttöön liittyvien asioiden kertaamista. Lisäksi kertauksessa olivat rajavartiointitoiminnassa käytössä olevat viestivälineet ja taktinen hätäensiapu. Myös tilannetoimintaa erilaisissa partiotilanteissa, kuten kulkuneuvon kanssa työskentelyä kerrattiin käytännön harjoitusten muodossa. Koulutuspäivien yhteydessä suoritettiin henkilökohtaisen virka-aseen tasokokeet. 

Tiiviin ja kattavan koulutusjakson jälkeen kertauskoulutetut evp-reserviläiset siirtyivät rajavartioasemille, joissa heidät vielä perehdytettiin työtehtäviinsä ja he toimivat asemien rajavartiointityössä mukana. Komennusten jatkuessa ovat he olleet myös tärkeä osa komennushenkilöstöä Norjan ja Ruotsin rajoilla. Yhteensä kertauskoulutuksen sai talven, kevään ja kesän aikana Kainuun rajavartiostossa 13 Kainuun rajavartioston sekä 16 Lapin rajavartioston evp-reserviläistä, joista suurin osa jatkaa yhä Rajavartiolaitoksen eri tehtävissä. 
 

Juttu on ilmestynyt aiemmin Rajamme vartijat-lehdessä.