Hyppää sisältöön

Merellä Erikoisveneryhmä - Rajavartiolaitoksen operatiivisen venetoiminnan keihäänkärki

Suomenlahden merivartiostoon perustettiin vuonna 2010 vaativien tilanteiden veneenkuljettajien pooli. Se hoitaa sisäisen turvallisuuden erityistehtäviä ja tukee Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueita ja poliisin valtakunnallista valmiusyksikköä.
25.1.2022 13.32
Henkilö kiipeää laivan kylkeä pitkin. Alhaalla vene.

Suomenlahden merivartioston valmiusjoukkueen yksi keskeinen erityistehtävä on varautuminen merellä tapahtuviin erityistilanteisiin. 2000-luvulla toiminnan intensiteetti, kansainvälistyminen, uhka-arviot ja samalla vaatimukset kasvoivat niin, että Rajavartiolaitoksessa päädyttiin kehittämään kalustoa ja henkilöstön osaamista vastaamaan toiminnan vaatimuksiin.

Toimintaympäristön muutoksen myötä havaittiin selkeä tarve valmiusjoukkueen operaattoreista erilliselle, mutta valmiusjoukkuetta ja poliisin valtakunnallista valmisyksikköä tukevalle omalle kuljettajapoolille.

Ennen erikoisveneryhmän perustamista pidettiin aktiivisesti yhteyttä poliisiin, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä kehitystyössä. 

Olemassa olevaa kalustoa, niin veneitä kuin varusteitakin, ryhdyttiin kehittämään vastaamaan toiminnan vaatimuksiin. 

Kaluston osalta veneeksi valikoituivat pitkän hankintaprosessin jälkeen Zodiac Hurricane MilPro -veneet. Veneet rakennettiin vastaamaan täysin vaatimuksia, jotka oli määritelty yhdessä poliisin kanssa.

Veneenkuljettajaksi vankalla kokemuksella

Erikoisveneryhmään valikoituneella henkilöstöllä oli jo entuudestaan erittäin vankka kokemus ja osaaminen merivartioinnista - keskimäärin noin 15 vuoden kokemus päivittäistoiminnasta merellä. 

Lähtökohtana alun perin olikin, että erittäin kokeneille ammattilaisille pystytään helposti luomaan pienellä lisäkoulutuksella erityistoiminnassa vaadittu osaaminen. 

Ratkaisu osoittautui myöhemmin enemmän kuin oikeaksi, kun Rajavartiolaitoksen veneenkuljettajien ammattitaitoa vertailtiin kansainvälisissä ympyröissä.

Merellä tapahtuvia erityistehtäviä

Yhteistyö, yhteinen harjoittelu ja operaatiot eri erikoisyksiköiden kanssa ovat osa erikoisveneryhmän toimintaa.

Veneryhmän tehtävät liittyvät usein keskeisesti sisäisen turvallisuuden erityistehtäviin ja tukeen sisäasiainhallinnon erityisyksiköille, jotka ovat Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet sekä poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö.

Tehtävistä näkyvämpiä ovat olleet esimerkiksi suurten vierailuiden turvallisuustehtävät tai suuria resursseja vaativat kiinniotto-operaatiot. Erikoisveneryhmä on samalla merkittävästi kehittänyt kansallista suorituskykyä näiden tehtävien merellisien elementin osalta. 

Ryhmän henkilöstöä on osallistunut myös kansainvälisiin Frontex-operaatioihin mm. Välimerellä. Lisäksi ryhmän henkilöstö on toiminut maalla tapahtuvissa operaatiossa tukitehtävissä valmiusjoukkueille.

Ryhmä luo uusia toimintamalleja merellisiin erityistilanteisiin

Tarkoituksena oli, että erityisveneenkuljettajien ryhmän luo ja kehittää Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ja turvallisia toimintamalleja venetoiminnassa merellä tapahtuvissa erityistilanteissa. 

Esimerkiksi ryhmän laatima nopeanajon ohjaamotyöskentelykonsepti on viety muihin merellisiin yksiköihin, mikä on parantanut päivittäistoiminnan valmiuksia ja myös työturvallisuutta.

Kansainvälisesti katsottuna Suomi ja Rajavartiolaitos ovat tasolla, johon monet, jopa suuremmat Euroopan maat vielä pyrkivät. Erikoisveneryhmän rooli tässä viitekehyksessä on ollut kiistaton ja merkittävä.

Tulevaisuudessa ryhmän toiminnan kehittäminen ja vaatimuksiin vastaaminen edellyttänee entistä tiiviimpää integroitumista osaksi Rajavartiolaitoksen merellistä erityissuorituskykyä, 5. valmiusjoukkuetta.

 

Artikkeli on lyhennetty Rajamme Vartijat lehden 2/2020-numerossa ilmestyneestä jutusta. Alkuperäisen on kirjoittanut Tommi Salopelto.