Hyppää sisältöön

Maalla Älykkäistä sensoreista tukea rajavalvontaan haastavissa olosuhteissa

FOLDOUT-hankkeessa kehitetään järjestelmää, jolla voidaan havaita laittomat rajanylitykset vaikeakulkuisessa maastossa ja huonoissa sääolosuhteissa. Rajavartiolaitos osallistuu EU:n rahoittamaan hankkeeseen loppukäyttäjänä ja Rajavartiolaitoksella on tärkeä rooli erityisesti järjestelmien talvi- ja pimeätestauksessa. Suomessa tehdyissä testeissä ainutlaatuista oli myös se, että järjestelmän toimivuutta voitiin testata myös eläinten havaitsemisessa.
6.6.2022 9.45
Ilmakuva talvisesta metsästä.

Sään voi sanoa suosineen, kun tutkimushanke FOLDOUTin esittely- ja testaustapahtuma toteutettiin 24.–28.1.2022 Imatralla. Testiviikolla lunta oli riittävästi ja pakkanen paukkui kymmenen korvilla. Talviset olosuhteet tukivatkin erinomaisesti testien päämääriä. 

-    Rajavartiolaitos sai testeistä hyvää kokemusta teknologian testaamisesta ja testien järjestämisestä. Saimme kokemusta myös uusista sensoreista, esimerkkinä AHS (Active Hyperspectral Sensor), sekä ohjelmistosta, joka kerää tietoa useasta anturista yhdistäen tiedon käyttöliittymäksi, josta tilannekuva on nähtävissä määritetyllä maantieteellisellä alueella, kertoi FOLDOUT-hankkeen projektipäällikkö Voitto Kiviharju, joka johti testitapahtuman Imatralla.

FOLDOUT-hankkeen tavoitteena on testata, esitellä ja arvioida ratkaisu, jolla voidaan havaita laiton rajat ylittävä toiminta vaikeissa maasto- ja sääolosuhteissa EU:n raja-alueilla, joilla kasvillisuus on liian tiheä visuaaliseen havainnointiin. 

Suomessa testattiin sensorien toimintakykyjä ja kerättiin järjestelmään dataa myöhemmin analysoitavaksi. 

-    Suomen testit olivat elintärkeitä, jotta pystyttiin selvittämään laitteiston toimintaa talvisissa olosuhteissa. Lisäksi testeissä huomattiin talviolosuhteiden vaikutukset käytännön työhön, kertoo FOLDOUT-hankkeen hallinnon tukiryhmän jäsen ja päätoimittajan Georg Melzer-Venturi.

Henkilöitä talvihämärässä. Auton valot valaisevat, taustalla puita ja masto.

Suomessa voitiin testata järjestelmän toimintaa pimeällä ja talvisissa olosuhteissa.

Suomen testeissä oli myös yksi poikkeus verrattuna muualla suoritettuihin testeihin:

-    Vain Suomen testeissä testattiin järjestelmän toimivuutta eläinten havaitsemisessa. Kehitetyillä sensoreilla pystyttiin havaitsemaan koira, valitettavasti meillä ei ollut käytössä hirviä tai karhuja, huomauttaa Melzer-Venturi pilke silmäkulmassa.

Rajavartiolaitoksen tavoitteena ei ole hankkia tiettyä järjestelmää, vaan osallistua järjestelmän käyttäjänä suorituskykyjen arviointiin, kehittämiseen sekä kerätä tietoa ja kokemuksia testattavista järjestelmistä ja käytetyistä tekniikoista.  FOLDOUT-hankkeessa ei valmistu lopputuotetta, vaan tuloksena syntyvä loppuraportti toimii pohjana kehitystyölle.

Ryhmä ihmisiä yläviistosta kuvattuna lumisessa maisemassa, taustalla puita.

Kansainvälinen testijoukko Imatralla

Nyt FOLDOUT-hanke on loppusuoralla ja vuorossa on kerätyn datan analysointi. Melzer-Venturi pitää hanketta onnistuneena:

-    Hankkeessa on kyetty parantamaan sensorien paikan päältä tekemien, ihmisen tai eläimen, liikkeen havainnointeja. Tämä on erittäin tärkeä askel kohti autonomisia sensoreita, jotka voidaan kytkeä yhteen laajan alueen kattamiseksi, ilman että tarvitsee asentaa viestintäinfrastruktuuria ja virtaa tarkkailtavalle alueelle. 

 

FOLDOUT (Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU) on EU:n rahoittama hanke Horisontti 2020 -ohjelmassa. FOLDOUT-hanke alkoi 1.9.2018 ja jatkuu 31.8.2022 asti. Hankkeen koordinaattorina toimii Itävallan teknillinen tutkimuslaitos AIT (Austrian Institute of Technology Gmbh).