Användarvillkor för webbplatsen Rajamedia.fi

På webbplatsen Rajamedia.fi används kakor och tillägg som förbättrar användarupplevelsen. En del är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och de aktiveras automatiskt. 

Webbplatsen har en banner för kakor. När du besöker webbplatsen kan du antingen tillåta eller inte tillåta icke-nödvändiga kakor och tillägg. Om du inte tillåter kakor installeras inte några icke-nödvändiga kakor eller tillägg.

Kakor

Kakor (cookies) är textfiler som webbläsaren sparar på din enhet. På webbplatsen används kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera samt kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll. Dessutom använder vi webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att spara koder. I den här texten hänvisar vi också till sådan teknologi när vi talar om kakor.

Med de nödvändiga kakorna kan du bland annat spara dina val, såsom språkval, när du förflyttar dig från en sida till en annan på webbplatsen. Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställs webbplatsens tekniska funktion och de används inte för andra ändamål. Webbplatsen Rajamedia.fi använder alltid en skyddad förbindelse (https).

Med hjälp av kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga) utvecklar vi webbplatsen och säkerställer dess användbarhet. Vi hoppas att du också godkänner icke-nödvändiga cookies. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring och spårningsinformationen lämnas inte ut utanför Inrikesministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverk inom Inrikesministeriets förvaltningsområde kan utnyttja varandras spårningsinformation för att utveckla webbkommunikationen.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor som skapas av Amazon för att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att sessionen inte avbryts. Målet är alltså att förbättra användarupplevelsen. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka som gör det möjligt för Valtori att spara information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds på en webbläsare (meddelande om kakor). Kakan lagras i ett år.

Icke-nödvändiga kakor, dvs. kakor för webbanalys och kvalitetskontroll

Om du godkänner användning av kakor samlar tjänsten Siteimprove, som används på webbplatsen Rajamedia.fi, in allmänna statistikuppgifter som används för att utveckla och övervaka kvaliteten på webbtjänsten.

Sådana uppgifter är till exempel 

  • Via vilken sida besökaren kom till webbplatsen
  • Nedladdade sidor
  • Tidpunkt för sidladdningar
  • Webbläsare och operativsystem
  • Besökarens internetleverantör.

Besökaruppföljning

Syftet med besökaruppföljningen är inte att identifiera enskilda personer och din IP-adress sparas inte som helhet. Utifrån IP-adressen får man reda på den organisation som registrerat adressen och dess geografiska läge. Positionsinformationen är riktgivande: träffsäkerheten är god på landsnivå, måttlig på region- och stadsnivå. 

Kvalitetskontroll

Vi övervakar webbplatsens tillgänglighet, användbarhet och kvalitet, såsom länkarnas funktion. 
IP-adresserna anonymiseras automatiskt och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till en person.

Siteimprove ger inte vidare några uppgifter. Tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

NMSTAT
Kakan i tjänsten Siteimprove sparar information om användningen av webbplatsen. Kakan gäller i 1 000 dagar.

AWSALB, AWSALBCORS
AWSALB-kakan säkerställer att all information som samlats in under samma besök sparas i samma objekt, som till exempel gör det möjligt att följa användarstigen. Kakorna gäller i en vecka.

Tillägg och länkar till andra tjänster

Länkar och delningsknappar som styr dig till sociala medier förmedlar inte dina uppgifter till tjänsteleverantörerna om du inte använder dem. 

I dataskyddsförordningarna för sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) finns information om de kakor som tjänsterna använder.

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE
Detta är YouTube:s kaka som sparar information om användningen av YouTube-videor som är inbäddade på denna webbplats. Kakan gäller i 6 månader.

YSC
Det här är YouTube:s kaka som spårar antalet visningar i inbäddade YouTube-videor. Kakan gäller under besöket.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Tekniska logguppgifter samlas in om webbplatsens datakommunikationsförbindelser och användning. Dessa behövs för att producera webbtjänsten och sörja för datasäkerheten. Logguppgifterna innehåller uppgifter som kan kopplas till en person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra en tjänst i datakommunikationsnätet samt för att utreda felsituationer och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till produktionen av webbtjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att följa Gränsbevakningsväsendets lagstadgade skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Gränsbevakningsväsendets webbtjänster tillhandahålls av Valtori. Valtoris avtalspartner Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besökslogguppgifterna för att utveckla sin tjänst. Cloudfare överför inte uppgifter utanför EU.

Mer information om behandlingen av personuppgifter: Dataskydd och behandling av personuppgifter

Du kan ändra ditt val: