Hoppa till innehåll

På land Europeiska gränsbevakare patrullerade sydostgränsen

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion stod värd för 15 gränsbevakare utsända från olika delar av Europa i november–januari.
29.3.2022 14.10
En gränsbevakare står bredvid en bil.

Klockan är sex en vanlig nordisk, mörk vintermorgon. Vid en busshållplats väntar en grupp barn på sin skolskjuts. Gränsbevakningsväsendets patrull kör förbi med gränsbevakaren Marcos, som förbluffat betraktar de ensamma barnen i den hårda kylan. På Cypern där han bor skulle något sådant inte komma på fråga.

Cyprioten Marcos deltog i den europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex pilotoperation, som ordnades för att utveckla såväl de europeiska gränsbevakarnas handlingsförmåga i finska förhållanden som Finlands förmåga att stå värd för dem. Operationen var en del av det fortlöpande internationella samarbetet mellan de europeiska gränsmyndigheterna.

– Målet med att stå värd för gränsförvaltningsgrupper från den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka var först och främst att testa en modell för att använda den stående styrkans gränsbevakare i övervakningen av Finlands landgränser, kommenterar överinspektör Pietari Vuorensola från Gränsbevakningsväsendets internationella enhet.

– Med den här modellen skulle det vara möjligt att frigöra Gränsbevakningsväsendets egna tjänstemän från övervakningen av landgränserna och i stället sätta in dem vid gränsövergångsställena. Det skulle vara till hjälp särskilt för att hantera de rusningar som ofta uppstår vid gränsövergångsställena omkring årsskiftet.

– Ett annat mål var att testa och utveckla Gränsbevakningsväsendets förmåga att stå värd om vi behöver begära hjälp av Frontex för att upprätthålla gränssäkerheten. Ett tredje mål var att bedöma hur den stående styrkans medlemmar i gränsförvaltningsgrupperna och deras utrustning fungerar i finska vinterförhållanden, fortsätter Vuorensola.

Pilotförsöket gav internationell samarbetserfarenhet

Chefen för gränsbyrån vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion major Jouni Lahtinen och byråofficeren löjtnant Matti Rantanen samordnade operationen mellan Frontex och Gränsbevakningsväsendet. Enligt Lahtinen var pilotprojektet mycket lyckat när det gällde att samla erfarenheter och utveckla samarbetet.

– Det är alltid intressant när olika kulturer möts. Lärandet var ömsesidigt, säger han.

Tjänstemän från Frontex har redan i flera år skött olika uppgifter vid gränsövergångsställena i sydöstra Finland, men det pilotförsök som avslutades i januari var på många sätt det första i sitt slag.

Det var första gången som europeiska gränsbevakare deltog i arbetet längs landgränsen. Dessutom deltog tre tjänstemän från Frontex som chefer för de övriga Frontextjänstemännen i Land Coordination Center i Immola.

Det nya var alltså det stora antalet tjänstemän, att Frontex deltog med egen materiel och egen ledning, och att Frontextjänstemän deltog i övervakningen av landgränsen. Frontex har som mål att inrätta en stående styrka med 10 000 gränsbevakare senast 2027.

– Nu fick vi pröva på ett sådant samarbete i mindre skala, säger Rantanen. Alla europeiska länder har inte en fristående organisation för gränsbevakningen liksom finska Gränsbevakningsväsendet, och därför patrullerade nu olika myndighetsföreträdare som t.ex. poliser vid sydostgränsen.

Längdskidåkning och vinterkörning en del av arbetet

De Frontextjänstemän som deltog i operationen utförde normala arbetsuppgifter vid gränsbevaknings- och gränskontrollstationerna tillsammans med sina lokala kollegor. Äldre gränsbevakare Mikko Haikala på gränskontrollstationen i Nuijamaa arbetade ett pass tillsammans med en fordonsundersökare från Frontex. Han tyckte det var trevligt att träffa myndigheter från andra länder och samtala på engelska. Kollegorna kunde inte sköta alla gränsbevakningsuppgifter eftersom de inte talar finska.

För bulgariska Aleksandar var den här pilotoperationen det tredje utlandsuppdraget, och han arbetade med att undersöka fordon vid gränskontrollstationen i Nuijamaa. Aleksandar beklagade att pandemiläget minskat gränstrafiken, men upplevde annars operationen som positiv. Han var imponerad av de finska gränsbevakarnas yrkeskunskap.

– Jag visste inte särskilt mycket om Finland eller Gränsbevakningsväsendet på förhand. Jag är glad att jag fick möjlighet att arbeta tillsammans med finska kollegor. De finska gränsbevakarna är mycket välutbildade, kommenterar Aleksandar sina erfarenheter.

Två gränsbevakare undersöker en bil.

Det var till och med utmanande att köra bil i vinterförhållanden, konstaterar Aleksandar från Bulgaria.

Marcos, som är specialiserad på gränsövervakning, arbetade på Vaalimaa gränsbevakningsstation. Inte heller för honom var det här det första utlandsuppdraget, men däremot det första med Frontex och i nordiska förhållanden. Vinterförhållandena var en stor utmaning för honom.

– Under årens lopp har jag sett många bilder och videor från den finska vintern och de hänförande landskapen. Det var en chock för mig att bo och arbeta i 30 minusgrader. Med de finska kollegornas hjälp och vägledning gick det ändå snabbt att anpassa sig, berättar Marcos om sina första upplevelser av Finland.

– Gränsbevakarna måste vara mycket välutbildade och förberedda för de nordiska väderförhållandena. Det var till och med utmanande att köra bil i vinterförhållanden, konstaterar Aleksandar.

För Marcos var de mest minnesvärda ögonblicken under operationen bl.a. norrskenet, patrullens möten med vilda djur och träningen i isräddning. Aleksandar minns det varma mottagandet. Både Marcos och Aleksandar berömmer de finska kollegornas värdskap och yrkeskunskap.

Det internationella samarbetet fortsätter

Pilotförsöket hade stor betydelse för utvecklingen av både gränsmyndigheternas och de enskilda tjänstemännens samarbetsfärdigheter. Efter det avslutade pilotprojektet kommer europeiska gränsmyndigheter att synas vid sydostgränsen även i framtiden.

Enligt Matti Rantanen är det pågående året exceptionellt eftersom det kommer att finnas Frontextjänstemän inom Sydöstra gränsbevakningssektionens område under hela året.

– I den här verksamheten är det viktigt att Sydöstra gränsbevakningssektionen klarar av att vara värd. Tillsammans med andra europeiska länder kan vi agera som europeisk myndighet. Operationerna utvecklar internationalismen i vår egen personal, beskriver Jouni Lahtinen.

– Det var verkligen en fin erfarenhet att delta i operationen. Det lönar sig att delta i all verksamhet som har med Frontex att göra, för den här verksamheten kommer bara att öka. Operationen var också ett bra tillfälle att bygga upp nätverk, berättar Matti Rantanen.

– Operationen var också reklam för den egna nationella identiteten. Jag lyfter på hatten åt alla som deltog. Internationellt samarbete är inte bara arbete, utan också en förmåga att bygga upp vänskap, sammanfattar Jouni Lahtinen.

Europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex pilotoperation inom Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion avslutades 26.1.2022.